Archiv

Odstranění mostovky M-25, Velký Šenov

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3 - Seznámení se zadávacími podmínkami
Příloha č.4 - Výkaz výměr
Příloha č.5 - Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č.6 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.7 - Projektová dokumentace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2018 - 21.11.2018

Poptávkové řízení - pěstební činnost, těžební činnost, odkup dříví - Město Velký Šenov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.08.2018 - 24.09.2018 - 10:00 hodin

SVOZ A LIKVIDACE ODPADU VE MĚSTĚ VELKÝ ŠENOV NA OBDOBÍ od 1.2.2019 do 31.1.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.07.2018 - 31.07.2018 - 10:00 hodin

Parkoviště I. st. Základní školy - Velký Šenov

Vysvětlení Zadávací dokumentace (pdf.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2018 - 10.07.2018 - 10:00 hodin

Hřbitovní cesty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.06.2018 - 09.07.2018 - 10:00 hodin

Restaurování sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Václava a svatého Floriána s balustrádou v obci Velký Šenov III. etapa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2018 - 09.07.2018 - 10:00 hodin

Rekonstrukce WC I. st. Základní školy - Velký Šenov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.04.2018 - 07.05.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Velký Šenov - infrastruktura v lokalitě Leopoldka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2018 - 10.04.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Stavební část - Zateplení objektu č.p. 8 Velký Šenov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2018 - 10.04.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Stavební část - Zateplení objektu č.p. 68 Velký Šenov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2018 - 10.04.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Stavební část - Zateplení objektu č.p. 443 Velký Šenov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 - 08.12.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 - 06.12.2017

Velký Šenov - rekonstrukce přivaděče

Vysvětlení zadávací dokumentace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2017 - 12.09.2017

Rekonstrukce sálu kulturního centra

Výzva
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 - 10.08.2017

Chodník - ul. Brtnická a Šluknovská, Velký Šenov a Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury - část ul. Brtnická a dešťová kanalizace

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace Chodník Brtnická a Šluknovská - 1. část (zip)
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace Vodovod a dešťová kanalizace - 2. část (zip)
Příloha č. 6 - Výkaz výměr pro zadávací dokumentaci - Chodník ul. Brtnická a Šluknovská, Velký Šenov - 1. část
Příloha č. 6 - Výkaz výměr pro zadávací dokumentaci - Velký Šenov, obnova vodohospodářské infrastruktury - 2. část

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017 - 15.06.2017

Veřejná zakázka - Fitpark Velký Šenov

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2017 - 28.04.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Velký Šenov - oprava osazení Parschalova žlabu na stoce A splaškové kanalizace

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2 (1. část)
Příloha č. 2 (2. část)
Příloha č. 3 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2017 - 25.04.2017

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

Výzva
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - SoD návrh (doc.)
Příloha č. 2 - SoD návrh (pdf.)

Příloha č. 3A - PD - část 1:

Kanalizace dešťová

Dodatek č.1 k PD
Dokladová část
Dokumentace stavebních objektů - SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 10
IO 01 Kanalizace dešťová a OLK - stavební část
Koordinační situační výkres

Požárně bezpečnostní řešení

Průvodní souhrnná technická zpráva

Situace - Koordinace sadových úprav

Situace - Organizace výstavby

Terénní úpravy a zpevněné plochy

Příloha č. 3B - PD - část 2:

Vodovod


Splašková kanalizace

Elektoinstalace

Příloha č. 4 - Poddodavatelé
Příloha č. 5 - VV
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Příloha č. 7 - ČP o TK
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kalendář akcí

Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny
Odpady v obci


Od října bude zahájen „zimní svoz směsného komunálního odpadu“. Znamená to, že popelnice s kombinovanými (žlutými) známkami budou sváženy každý týden (úterý).

 

Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 30.09.2019
Pondělí 14.10.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Sobota 28.09.2019
zavřeno - státní svátek

Úterý 01.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 03.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 05.10.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 08.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 10.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 12.10.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 




Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov