Archiv

15.11.2017 - 08.12.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 - 06.12.2017

Velký Šenov - rekonstrukce přivaděče

Vysvětlení zadávací dokumentace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2017 - 12.09.2017

Rekonstrukce sálu kulturního centra

Výzva
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 - 10.08.2017

Chodník - ul. Brtnická a Šluknovská, Velký Šenov a Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury - část ul. Brtnická a dešťová kanalizace

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace Chodník Brtnická a Šluknovská - 1. část (zip)
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace Vodovod a dešťová kanalizace - 2. část (zip)
Příloha č. 6 - Výkaz výměr pro zadávací dokumentaci - Chodník ul. Brtnická a Šluknovská, Velký Šenov - 1. část
Příloha č. 6 - Výkaz výměr pro zadávací dokumentaci - Velký Šenov, obnova vodohospodářské infrastruktury - 2. část

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017 - 15.06.2017

Veřejná zakázka - Fitpark Velký Šenov

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2017 - 28.04.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Velký Šenov - oprava osazení Parschalova žlabu na stoce A splaškové kanalizace

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2 (1. část)
Příloha č. 2 (2. část)
Příloha č. 3 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2017 - 25.04.2017

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

Výzva
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - SoD návrh (doc.)
Příloha č. 2 - SoD návrh (pdf.)

Příloha č. 3A - PD - část 1:

Kanalizace dešťová

Dodatek č.1 k PD
Dokladová část
Dokumentace stavebních objektů - SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 10
IO 01 Kanalizace dešťová a OLK - stavební část
Koordinační situační výkres

Požárně bezpečnostní řešení

Průvodní souhrnná technická zpráva

Situace - Koordinace sadových úprav

Situace - Organizace výstavby

Terénní úpravy a zpevněné plochy

Příloha č. 3B - PD - část 2:

Vodovod


Splašková kanalizace

Elektoinstalace

Příloha č. 4 - Poddodavatelé
Příloha č. 5 - VV
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Příloha č. 7 - ČP o TK
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přihlaste se

Abyste mohli přispívat do diskusí a využít i další možnosti internetových stránek, prosím přihlašte se pomocí svého přihlašovacího jména a hesla. Pokud ještě přihlašovací jméno a heslo nemáte, zaregistrujte se.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov

Webové stránky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  "SMÍŘENÍ"

SOBOTA 24.2.2018
OD 19:00 HODIN

Kompletní program

Šenovské noviny
Odpady v obci


Příští svoz separovaného odpadu
 
 

Pondělí 19.02.2018
Pondělí 05.03.2018

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 46, Velký Šenov

Středa 21.02.2018
od 13:00 - 16:00

Sobota 24.02.2018
od 8:30 - 11:30

Středa 07.03.2018
od 13:00 - 16:00

Sobota 10.03.2018
od 8:30 - 11:30

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2018

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska | Registrace

město Velký Šenov