Veřejné zakázky

23.03.2017 - 28.04.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Velký Šenov - oprava osazení Parschalova žlabu na stoce A splaškové kanalizace

Výzva + Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Příloha č. 2 (1. část)
Příloha č. 2 (2. část)
Příloha č. 3 

03.04.2017 - 25.04.2017

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

Výzva
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - SoD návrh (doc.)
Příloha č. 2 - SoD návrh (pdf.)

Příloha č. 3A - PD - část 1:

Kanalizace dešťová

Dodatek č.1 k PD
Dokladová část
Dokumentace stavebních objektů - SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 10
IO 01 Kanalizace dešťová a OLK - stavební část
Koordinační situační výkres

Požárně bezpečnostní řešení

Průvodní souhrnná technická zpráva

Situace - Koordinace sadových úprav

Situace - Organizace výstavby

Terénní úpravy a zpevněné plochy

Příloha č. 3B - PD - část 2:

Vodovod


Splašková kanalizace

Elektoinstalace

Příloha č. 4 - Poddodavatelé
Příloha č. 5 - VV
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Příloha č. 7 - ČP o TK

Kalendář akcí

Přihlaste se

Abyste mohli přispívat do diskusí a využít i další možnosti internetových stránek, prosím přihlašte se pomocí svého přihlašovacího jména a hesla. Pokud ještě přihlašovací jméno a heslo nemáte, zaregistrujte se.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov

ANDĚL PÁNĚ 2

PÁTEK 28.04.2017
OD 18:00 HODIN

Kompletní program

Šenovské noviny
Odpady v obci


Příští svoz separovaného odpadu
 

Úterý 02.05.2017 - (pondělí je státní svátek)
Pondělí 15.05.2017

Následující svoz bioodpadu bude proveden ve státní svátek v pondělí 1.5.2017.
Další následující svoz bioodpadu proběhne v pondělí 15.5.2017.

V úterý dne 9.5.2017 proběhne poslední týdenní svoz směsného komunálního odpadu pro kombinované známky. Po tomto datumu budou nádoby s těmito známkami sváženy každé sudé úterý.

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 46, Velký Šenov

Středa 19.04.2017
od 13:00 - 16:00

Sobota 22.04.2017
od 8:30 - 11:30

Středa 03.05.2017
od 13:00 - 16:00

Sobota 06.05.2017
od 8:30 - 11:30

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2017

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska | Registrace

město Velký Šenov