Infrastruktura městských zařízení

 

 

PROJEKT „INFRASTRUKTURA MĚSTSKÝCH ZAŘÍZENÍ
– STADION A HŘBITOV“

(REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ)

 
Podána žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 v Prioritní ose 2. - Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory 2.2 – Investice do zlepšení fyzické infrastruktury, a to v rámci 67. výzvy. Jedná se o projekt na výstavby pomocné komunikace ke stadionu, parkovacích ploch u hřbitova a stadionu, vegetačních opatření u stadionu a hřbitova a komplexní rekonstrukci hřbitovní kaple včetně doprovodné infrastruktury.
Celkové náklady projektu byly vypočteny dle oceněných výkazů výměr a podmínek programu na 12.034.388,98Kč vč. DPH jako celkové uznatelné výdaje projektu. Vlastní podíl města Velký Šenov byl dle pravidel programu stanoven ve výši 15%, tedy na 1.805.159,-Kč.
Vyhlášeno výběrového řízení na zhotovitele realizované dle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Bohumil Vaněček, Ústí nad Labem s cenou 9.014.107,96 Kč včetně DPH. Počátkem července 2015 stavba zahájena, termín dokončení 20. 10. 2015.
Celkové výdaje projektu 10.547.230,76 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu 10.539.013,93 Kč, celkové nezpůsobilé výdaje projektu 8.216,83 Kč. Dotace z rozpočtu RR SZ (strukturálního fondu ERDF) 8.958.161,26 Kč, vlastní podíl žadatele (města Velký Šenov) 1.580.852,67 Kč. Fyzická realizace projektu nejpozději do 30. 10. 2015.

 

Smuteční síň před tím
Smuteční síň před tím


Smuteční síň poté
Smuteční síň poté

 

Prezentace projektu

Infrastruktura

Stadion

Hřbitov

Kaple

Fotografie z akce

Kalendář akcí
Dotační programy

ROP Severozápad - EU

ROP Severozápad


 
Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny

Červenec a Srpen 2019

Číst starší Šenovské noviny

Odpady v obci


Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 19.08.2019
Pondělí 02.09.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Úterý 20.08.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 22.08.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 24.08.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 27.08.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 29.08.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 31.08.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 03.09.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 05.09.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 07.09.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov