Archiv 2011

 

                  vyvěšení - sejmutí - obsah včetně odkazu na dokument - zdroj


05.01.2012 - 18.01.2012 zápis do 1. třídy ZŠ Velký Šenov - Město Velký Šenov 


23.12.2011 - 09.01.2012 usnesení z 39. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


23.12.2011 - 09.01.2012 záměr č.47 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


21.12.2011 - 06.01.2012 rozhodnutí zadavatele a oznámení o uzavření smlouvy na akci obnova mostů ve Velkém Šenově, III.etapa - Město Velký Šenov


16.12.2011 - 02.01.2012 usnesení z 38. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


14.12.2011 - 02.01.2012 usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


14.12.2011 - 02.01.2012 záměr č.43 na koupi pozemků, č.44 na zřízení věcného břemene, č. 45 na změnu územího plánu obce, č.46na prodej pozemku - Město Velký Šenov


09.12.2011 - 02.01.2012 záměr č.42 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


05.12.2011 - 20.12.2011 návrh rozpočtu Ústeckého kraje - Ústecký kraj


05.12.2011 - 20.12.2011 oznámení o uložení písemnosti, František Houska - Celní úřad Praha


05.12.2011 - 20.12.2011 Usnesení z 37. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


02.12.2011 - 19.12.2011 Veřejná vyhláška zahájení spojeného územního rozhodnutí a stavebního řízení - MěÚ Šluknov


24.11.2011 - 09.12.2011 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


24.11.2011 - 09.12.2011 usnesení z 36. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


02.12.2011 - 12.12.2011 pozvánka na 17.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
21.11.2011 -
06.12.2011 oznámení o volném bytě v ul. Leopoldovská č.p. 380 - Město Velký Šenov
21.11.2011 -
06.12.2011 usnesení o dražebním jednání, Ivan Rychtarik - Exekutorský úřad Litoměřice
21.11.2011
- 06.12.2011 veřejná vyhláška, výzva a usnesení - MěÚ Šluknov
16.11.2011
 - 06.12.2011 výzva k podání nabídek, obnova mostů poškozených povodní - Město Velký Šenov
17.10.2011
- 06.12.2011 obchodní veřejná soutěž, prodej zemědělských pozemků - PFČR
15.11.2011
- 30.11.2011 veřejná vyhláška, zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisového seznamu - Magistrát města Děčín
15.11.2011
- 30.11.2011 veřejná vyhláška, Terezie Papežová nar.1926 - Finanční úřad Rumburk
15.11.2011 -
30.11.2011 záměr č.41 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
14.11.2011 -
22.11.2011 pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
11.11.2011 -
28.11.2011 usnesení z 35. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov
07.11.2011
- 22.11.2011 záměr č.38 na prodej pozemku, č. 39 na zřízení věcného břemene, č.40 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
10.11.2011
- 21.11.2011 oznámení o uzavření Městského úřadu ve Velkém Šenově - Město Velký Šenov
14.11.2011
- 21.11.2011 oznámení o vypnutí signalizace přejezdu ČD dne 18.11.2011 - SDŽC Ústí nad Labem
04.11.2011
- 21.11.2011 oznámení zadavatele , oprava mostků - Město Velký Šenov
03.11.2011
- 18.11.2011 usnesení z 34. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
03.11.2011
- 18.11.2011 oznámení o volných bytech v ul. Salmovská č.p. 22 a v ul. Leopoldovská č.p. 82 - Město Velký Šenov
31.10.2011
- 15.11.2011 Usnesení z 33. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
03.10.2011
- 15.11.2011 upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ
27.10.2011
- 11.11.2011 Rozhodnutí zadavatela, obnova mostů Velký Šenov - Město Velký Šenov
27.10.2011 - 
11.11.2011 usnesení z 15.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov 
21.10.2011 -
07.11.2011 usnesení o odročení dražebního jednání - Exekutorský úřad Litoměřice
30.09.2011 -
31.10.2011 výzva občanům k ořezu větví zasahujících do komunikací - Město Velký Šenov
30.09.2011 -
31.10.2011 oznámení občanům o kácení dřevin v areálu městského hřbitova - Město Velký Šenov
24.10.2011
- 27.10.2011 oznámení o omezení provozu na místní komunikaci - Město Velký Šenov
19.10.2011 -
27.10.2011 pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
12.10.2011
- 27.10.2011 usnesení z 32. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
07.10.2011
- 25.10.2011 oznámení o záměru vypsání výzvy k podání nabídky - Město Velký Šenov
10.10.2011
- 24.10.2011 zadávací podklady, obnova 6 mostků - Město Velký Šenov
05.10.2011
- 20.10.2011 výzva k podání nabídky, zimní údržba ve Velkém Šenově - Středisko BaMH
03.10.2011
- 18.10.2011 rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ distribuce - MěÚ Šluknov
03.10.2011 -
18.10.2011 rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, revitalizace zeleně  - Město Velký Šenov
30.09.2011 -
17.10.2011 usnesení z 31. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
16.09.2011 -
10.10.2011  Informace o volných bytech k pronajmutí - Město Velký Šenov
23.09.2011 - 10.10.2011 záměry č. 35 až 37 na prodej, zřízení věcného břemene a změnu ÚPNSÚ - Město Velký Šenov 
22.09.2011
- 07.10.2011 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Město Velký Šenov
22.09.2011 -
07.10.2011 Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
22.09.2011
- 07.10.2011 Usnesení z 30.zasedání Rady města - Město Velký Šenov
22.09.2011
- 07.10.2011 oznámení zahájení územního a stavebního řízení - MěÚ Velký Šenov
14.09.2011 -
 06.10.2011 Informace občanům o obnově mostků ve Velkém Šenově - Město Velký Šenov 
19.09.2011
- 04.10.2011 Opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - Krajský úřad Ústeckého kraje
22.08.2011 -
23.09.2011 oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí a zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním do digitální podoby v k.ú. Staré Hraběcí a k.ú. Knížecí - Město Velký Šenov 09.09.2011 - 19.09.2011 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
07.09.2011
- 22.09.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
07.09.2011 -
22.09.2011 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


06.09.2011 - 21.09.2011 Záměr č.34 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


05.09.2011 - 20.09.2011 Výzva k podání nabídky na výsadbu stromů v projektu "Revitalizace zeleně ve městě Velký Šenov" - Město Velký Šenov


05.09.2011 - 20.09.2011 Záměr č. 33 na prodej pozemků - Město Velký Šenov


31.08.2011 - 15.09.2011 Usnesení z 28. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


24.08.2011 - 08.09.2011 Usnesení z 27. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


23.08.2011 - 08.09.2011 zadávací podklady k účasti v soutěži na obnovu 5 mostů poškozených povodní v roce 2010 - Město Velký Šenov


19.08.2011 - 05.09.2011 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


19.08.2011 - 05.09.2011 záměr č.32 na pronájem kolny - Město Velký Šenov


19.08.2011 - 05.09.2011 záměr č.31 na zřízení věcného břemene - Město Velký Šenov


19.08.2011 - 05.09.2011 záměr č.30 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


19.08.2011 - 05.09.2011 rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení, obnova mostků - Město Velký Šenov


18.08.2011 - 02.09.2011 usnesení z 26. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


18.08.2011 - 02.09.2011 veřejná vyhláška, zahájení územního řízení - Městský úřad Šluknov


18.08.2011 - 02.09.2011 záměr č. 29 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


23.08.2011 - 01.09.2011 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


16.08.2011 - 31.08.2011 Usnesení - dražební vyhláška Josef Bernart, Brandýs nad Labem - Exekutorský úřad Litoměřice


12.08.2011 - 29.08.2011 Usnesení - dražební vyhláška Knibiche s.r.o. - Okresní soud Děčín


10.08.2011 - 25.08.2011 Usnesení z 25. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
10.08.2011 -
25.08.2011 Usnesení z 24. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
10.08.2011 -
18.08.2011 Pozvánka na Zastupitelstvo města Velký Šenov - Město Velký Šenov
02.08.2011 -
17.08.2011 usnesení z 23. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
01.08.2011 -
16.08.2011 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Střediska BaMH - Město Velký Šenov
01.08.2011
- 16.08.2011 usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
01.08.2011 -
16.08.2011 usnesení z 22. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
25.07.2011 -
09.08.2011 záměr č.28 na zřízení věcného břemene - Město Velký Šenov
25.07.2011 -
09.08.2011 záměr č.27 na prodej pozemku - Město Velký Šenov
22.07.2011
- 08.08.2011 Oznámení o uložení písemnosti, Václav Rýdl - MěÚ Šluknov
20.07.2011 -
09.08.2011 Zadávací podklady na realizaci obnovy 5 mostů - Město Velký Šenov
20.07.2011
- 28.07.2011 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
11.07.2011
- 26.07.2011 Usnesení z 21. Rady města - Město Velký Šenov
08.07.2011 -
25.07.2011 Usnesení z 10 zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


07.07.2011 - 22.07.2011 Usnesení z 20. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


29.06.2011 - 14.07.2011 záměr č. 26 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov 


23.06.2011 - 29.06.2011 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


22.06.2011 - 09.07.2011 Usnesení z 19. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


20.06.2011 - 07.07.2011 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


16.06.2011 - 01.07.2011 Oznámení o zahájení řízení a vyrozumění účastníka, Václav Rýdl - Městský úřad Šluknov


14.06.2011 - 30.06.2011 závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 - Ústecký kraj


14.06.2011 - 07.07.2011 Oznámení o uzavření městského úřadu - Město Velký Šenov


13.06.2011 - 28.06.2011 usnesení z 18. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


08.06.2011 - 23.06.2011 výzva zájemcům na předložení cenové nabídky na dodávku sazenic okrasných dřevin pro areál Mateřské školy - Město Velký Šenov


08.06.2011 - 16.06.2011 pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


07.06.2011 - 01.07.2011 oznámení o výběrovém řízení, prodej majetku - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


01.06.2011 - 16.06.2011 usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


26.05.2011 - 01.07.2011 Oznámení o uzavření Městské knihovny - Město Velký Šenov


26.05.2011 - 20.06.2011 Oznámení o uzavření městského úřadu - Město Velký Šenov


05.04.2011 - 01.07.2011 oznámení o postřiku v lesích ČR - Lesy ČR s.p.


08.06.2011 - 16.06.2011 pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


01.06.2011 - 16.06.2011 usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


31.05.2011 - 15.06.2011 záměr č. 25 na změnu ÚPNSÚ - Město Velký Šenov


31.05.2011 - 15.06.2011 záměr č. 24 na zřízení věcného břemene - Město Velký Šenov


31.05.2011 - 15.06.2011 záměr č. 23 na koupi pozemku - Město Velký Šenov


31.05.2011 - 15.06.2011 záměr č. 22 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


31.05.2011 - 08.06.2011 oznámení o volném bytě v Domově s pečovatelskou službou - Město Velký Šenov


24.05.2011 - 08.06.2011 usnesení z 17. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


20.05.2011 - 06.06.2011 záměr č. 21 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


19.05.2011 - 03.06.2011 oznámení o uložení písemnosti, Zdeněk Hochta, Zdeněk Figura - Městský úřad Šluknov


17.05.2011 - 01.06.2011 Usnesení z 16. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


17.05.2011 - 25.05.2011 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


11.05.2011 - 23.05.2011 oznámení o volném bytě v č.p. 127 - Město Velký Šenov


06.05.2011 - 23.05.2011 záměr č. 20 na koupi pozemků - Město Velký Šenov


06.05.2011 - 23.05.2011 záměr č. 19 na převod pozemků do vlastnictví města - Město Velký Šenov
06.05.2011
- 23.05.2011 záměr č. 18 na prodej pozemku - Město Velký Šenov
06.05.2011 -
23.05.2011 usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
05.05.2011 -
20.05.2011 výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v č.p. 408 - Město Velký Šenov
05.05.2011 -
20.05.2011 záměr č.17 na pronájem nebytových prostor v č.p. 408 - Město Velký Šenov
05.05.2011
- 23.05.2011 oznámení o volném bytě v DPS - Město Velký Šenov
05.05.2011 -
23.05.2011 oznámení o volných bytech v č.p. 3 Mírové nám., č.p. 68 Leopoldka a č.p. 423 Šluknovská - Město Velký Šenov
02.05.2011
- 17.05.2011 rozhodnutí o umístění stavby, ZEMSPOL - Městský úřad Velký Šenov
02.05.2011 -
17.05.2011 rozhodnutí o umístění stavby, p.Kubička - Městský úřad Šluknov
02.05.2011
- 17.05.2011 záměr na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
02.05.2011 -
17.05.2011 usnesení z 15. zasedání Rady města - město Velký Šenov 
14.04.2011
- 13.05.2011 nabídkové řízení naz pracování posudku zdravotního stavu zeleně na městském hřbitově, včetně návrhů opatření - Město Velký Šenov
20.04.2011 -
05.05.2011 usnesení z 14. zasedání Rady města - město Velký Šenov
20.04.2011 -
05.05.2011 záměry č. 15 na pronájem pozemků - Město Velký Šenov
20.04.2011 -
28.04.2011 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
15.04.2011 -
02.05.2011 oznámení o uložení písemnosti, Martin Šopov - Celní úřad Česká Lípa
12.04.2011
- 27.04.2011 závěrečný účet města Velký Šenov 2010 - Město Velký Šenov
08.04.2011 -
26.04.2011 usnesení z 13. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
07.04.2011 - 
22.04.2011 záměr č.14 na změnu ÚPNSÚ (územní plán) - Město Velký Šenov 
07.04.2011 - 
22.04.2011 záměr č.13 na koupi pozemků - Město Velký Šenov 
07.04.2011 - 
22.04.2011 záměr č.12 na zřízení úplatného břemene - Město Velký Šenov 
07.04.2011 - 
22.04.2011 záměr č.11 na prodej pozemku - Město Velký Šenov 
05.04.2011 -
20.04.2011 usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
01.04.2011
- 18.04.2011 návrh rozpočtu DSO Sever - DSO Sever
01.04.2011 -
18.04.2011 nabídkové řízení na kácení a ořez dřevin - Město Velký Šenov
01.04.2011 -
18.04.2011 oznámení o 6 volných bytech v majetku města Velký Šenov - Město Velký Šenov
01.04.2011 -
18.04.2011 oznámení o volném bytě v Domě s pečovatelskou službou - Město Velký Šenov
01.04.2011
- 18.04.2011 záměr č.10 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
29.03.2011
 - 13.04.2011 záměr č. 9 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
28.03.2011
- 12.04.2011 oznámení o zahájení územního řízení, Zemspol s.r.o - MěÚ Šluknov
25.03.2011 -
11.04.2011 veřejná vyhláška o uložení písemnosti, Radim Luňák - MěÚ Velký Šenov
04.03.2011
- 14.04.2011 vývěsky se jmény sčítacích komisařů - Český statistický úřad
01.03.2011
- 14.04.2011 oznámení o  sčítání lidu, domů a bytů - Český statistický úřad
31.01.2011
- 14.04.2011 oznámení o úplném uzavření komunikace, "lokalita "u železáren" - Město Velký Šenov
23.03.2011 -
07.04.2011 usnesení z 11. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
22.03.2011
- 06.04.2011 oznámení uložení písemnosti, Jiří Figura - Finanční úřad Rumburk
22.03.2011
- 06.04.2011 zahájení územního řízení, stavebník Ing. Kubička - MěÚ Šluknov
22.03.2011 -
31.03.2011 pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
16.03.2011
- 31.03.2011 nabídkové řízení na ořez a kácení dřevin v majetku města - Město Velký Šenov
16.03.2011
- 31.03.2011 usnesení z 10. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
15.03.2011 -
30.03.2011 návrh rozpočtu města Velký Šenov na rok 2011 - Město Velký Šenov
24.02.2011
- 31.03.2011 výběrové řízení k poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení a ŽP" - Město Velký Šenov
16.03.2011
- 28.03.2011 úplná uzavírka ul. Hřbitovní mezi č.p. 571 a 387 od 21.3.2011 do 27.3.2011 - Město Velký Šenov
09.03.2011 -
24.03.2011 stavební povolení na stavbu vodního díla"Mikulášovice-náhrada zdroje" - MěÚ Rumburk
08.03.2011 -
23.03.2011 usnesení z. 9. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
07.03.2011
- 22.03.2011 záměr č. 8 na bezúplatný převod pozemku - Město Velký Šenov
04.03.2011 -
21.03.2011 záměr č. 7 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov
15.02.2011
- 18.03.2011 zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci odpadového hospodářství Ústeckého kraje - MŽP ČR
03.03.2011 -
18.03.2011 usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
25.02.2011
- 14.03.2011 veřejná vyhláška o doručení, Petr Deňo - MěÚ Velký Šenov
25.02.2011
- 14.03.2011 usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva - Město Velký Šenov
24.02.2011
- 11.03.2011 usnesení z 8. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
24.02.2011 -
11.03.2011 nabídkové řízení na kácení o ořez dřevin v majetku města - Město Velký Šenov
27.01.2011
- 11.03.2011 oznámení o úplném uzavření komunikace, ul. Hřbitovní - Město Velký Šenov
22.02.2011
- 09.03.2011 záměr č. 6 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
22.02.2011
- 09.03.2011 záměr č. 5 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov
18.02.2011
- 11.03.2011 výběrové řízení na pronájem nebytových prostor, č.p. 408 -Město Velký Šenov
18.02.2011
- 07.03.2011 zámer na pronájem nebytových prostor, č.p. 408 - Město Velký Šenov
17.02.2011
- 04.03.2011 dražební vyhláška, Ivan Rychtarik - Exekutorský úřad Litoměřice
17.02.2011
- 04.03.2011 usnesení z 7. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
23.02.2011
- 03.03.2011 pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
16.02.2011 -
03.03.2011 výroční zpráva o informacích podle zák. č. 106/199 Sb. - Město Velký Šenov
16.02.2011
- 24.02.2011 pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva  města - Město Velký Šenov
15.02.2011 -
02.03.2011 veřejná vyhláška, Rozhodnutí o umístění stavby, ČEZ distribuce - MěÚ Šluknov
09.02.2011 -
21.02.2011 oznámení o uzavření komunikace u stavebnin - Město Velký Šenov
04.02.2011
- 21.02.2011 záměr na směnu pozemků - Město Velký Šenov
04.02.2011
- 21.02.2011 záměr na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov
04.02.2011
- 21.02.2011 záměr na bezúplatný převod pozemku - Město Velký Šenov
21.01.2011 -
21.02.2011 nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám, text , nabídka - Pozemkový fond ČR
03.02.2011 -
18.02.2011 usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
02.02.2011 -
17.02.2011 dražební vyhláška, dům č.p. 404 - Okresní soud v Děčíně
21.01.2011
- 07.02.2011 usnesení z 6. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
10.01.2011 -
10.02.2011 oznámení o zahájení vodoprávního řízení, Severočeská vodárenská spol. a.s. - MěÚ Rumburk
18.01.2011
- 02.02.2011 oznámení o volných bytech v majetku města Velký Šenov - Město Velký Šenov
18.01.2011
- 02.02.2011 usnesení z 5. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
19.01.2011
- 27.01.2011 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov
10.01.2011
- 25.01.2011 usnesení z 4. zasedání Rady města - Město Velký Šenov
10.01.2011
- 25.01.2011 oznámení zahájení územního a stavebního řízení, ČEZ distribuce a.s. - MěÚ Šluknov
03.01.2011 -
18.01.2011 usnesení 3.zasedání Rady města - Město Velký Šenov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalendář akcí

Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny
Odpady v obci


Od října bude zahájen „zimní svoz směsného komunálního odpadu“. Znamená to, že popelnice s kombinovanými (žlutými) známkami budou sváženy každý týden (úterý).

 

Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 30.09.2019
Pondělí 14.10.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Sobota 28.09.2019
zavřeno - státní svátek

Úterý 01.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 03.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 05.10.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 08.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 10.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 12.10.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov