Archiv 2010

  vyvěšení - sejmutí - obsah včetně odkazu na dokument - zdroj


30.12.2010 - 14.01.2011 usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


29.12.2010 - 13.01.2011 Obecně závazná vyhláška o výherních přístrojích - Město Velký Šenov


29.12.2010 - 13.01.2011 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - Město Velký Šenov


22.12.2010 - 06.01.2011 oznámení o volném bytě v č.p. 408 - Město Velký Šenov


10.12.2010 - 10.01.2011 veřejná nabídka pozemků, průvodní dopis, nabídka - Pozemkový fond ČR


09.12.2010 - 04.01.2010 oznámení o uzavření Mateřské školy - Mateřská škola


17.12.2010 - 03.01.2011 záměr na bezúplatný převod pozemku - Město Velký Šenov


17.12.2010 - 03.01.2011 záměr na prodej pozemku - Město Velký Šenov


17.12.2010 - 03.01.2011 veřejná vyhláška o doručení, Kyselo Roman - Finanční úřad Rumburk


17.12.2010 - 03.01.2011 Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov 


17.12.2010 - 30.12.2010 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města - Město Velký Šenov


15.12.2010 - 30.12.2010 oznámení o volném bytě ul. Leopoldovská 80 - Město Velký Šenov 


15.12.2010 - 30.12.2010 Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, svoz a likvidace odpadů ve městě Velký Šenov 2011-2014 - Město Velký Šenov


13.12.2010 - 28.12.2010 dražební vyhláška, p.Piťha, p.Piťhová, Velký Šenov - Exekutorský úřad Teplice


13.12.2010 - 28.12.2010 usnesení z 2.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


08.12.2010 - 23.12.2010 návrh rozpočtu Ústeckého kraje - Ústecký kraj


03.12.2010 - 20.12.2010 usnesení z 1. zasedání Rady města dne 30.11.2010 - Město Velký Šenov


25.11.2010 - 10.12.2010 usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23.11.2010 - Město Velký Šenov


23.11.2010 - 15.12.2010 výběrové řízení na obsazení pozice správce objektu Kulturního centra - Město Velký Šenov


23.11.2010 - 15.12.2010 výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Velkém Šenově, BISTRO - Město Velký Šenov


03.12.2010 - 14.12.2010 pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


19.11.2010 - 13.12.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 127, Brtnická ulice - Město Velký Šenov


19.11.2010 - 6.12.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 187, Vilémovská ulice - Město VElký Šenov


18.11.2010 - 9.12.2010 nabídkové řízení na pokácení dřevin, bezpečnostní a zdravotní řezy - Město Velký Šenov


19.11.2010 - 6.12.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 187, Vilémovská ulice - Město Velký Šenov


19.11.2010 - 6.12.2010 usnesení z 80.zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


15.11.2010 - 30.11.2010 záměr na prodej pozemku - Město Velký Šenov


01.11.2010 - 01.12.2010 usnesení projednávání dědictví po Milanu Lehmanovi - Okresní soud v Děčíně


15.11.2010 - 24.11.2010 informace o ustanovujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


11.11.2010 - 26.11.2010 usnesení z 79. zasedání Rady města - Velký Šenov


11.11.2010 - 26.11.2010 záměr na prodej pozemku - Město Velký Šenov


11.11.2010 - 26.11.2010 záměr na prodej pozemku - Město Velký Šenov


10.11.2010 - 25.11.2010 záměr na bezúplatný pronájem pozemku - Město Velký Šenov


10.11.2010 - 25.11.2010 záměr na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


10.11.2010 - 25.11.2010 usnesení Krajského soudu ve věci neplatnosti voleb - Krajský soud Ústí nad Labem


08.11.2010 - 23.11.2010 oznámení o volném bytě v Domě s pečovatelskou službou - Město Velký Šenov


05.11.2010 - 22.11.2010 veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby - MěÚ Šluknov


05.11.2010 - 22.11.2010 záměr č.34 na pronájem nebytových prostor - Město Velký Šenov


01.10.2010 - 22.11.2010 veřejná vyhláška, zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, návrhy a připomínky - Ústecký kraj


10.09.2010 - 19.11.2010 oznámení o volném bytu v č.p. 22 - Město Velký Šenov


08.11.2010 - 15.11.2010 sdělení k dotazu jednoho ze zájemců k zadávací dokumentaci na zakázku "Svoz a likvidace odpadu.." - MěÚ Velký Šenov


02.11.2010 - 18.11.2010 usnesení 78. zasedání Rady města ze dne 25.10.2010 - Město Velký Šenov


01.11.2010 - 16.11.2010 oznámení o volných bytech v č.p. 68, 127, 187, v majetku města Velký Šenov - Město Velký Šenov


22.10.2010 - 15.11.2010 výzva a zadávací podklady na svoz a likvidaci odpadů ve městě Velký Šenov v letech 2011 až 2014 - Město Velký Šenov


07.10.2010 - 15.11.2010 výzva k ořezu větví zasahujících do elektrorozvodné soustavy - ČEZ


19.10.2010 - 03.11.2010 veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby - MěÚ Šluknov


18.10.2010 - 02.11.2010 usnesení z 51. zasedání zastupitelstva města - Město Velký Šenov


26.10.2010 - 01.11.2010 omezení provozu MěÚ Velký Šenov v pátek 29.10.2010 - město Velký Šenov


07.10.2010 - 31.10.2010 výzva k ořezu větví zasahujících do místních komunikací aj. - MěÚ Velký Šenov


26.10.2010 - 1.11.2010 omezení provozu MěÚ Velký Šenov v pátek 29.10.2010 - město Velký Šenov


06.10.2010 - 21.10.2010 veřejná vyhláška o uložení písemnosti, Jaroslav Boštický - MěÚ Velký Šenov


05.10.2010 - 20.10.2010 záměr č. 33 na pronájem pozemku  - Město Velký Šenov


05.10.2010 - 20.10.2010 záměr č. 32 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


05.10.2010 - 20.10.2010 oznámení o uložení písemnosti, Vojtěch Kaško - Celní úřad Praha


10.09.2010 - 20.10.2010 obchodní veřejná soutěž, zemědělské pozemky - Pozemkový fond ČR


04.10.2010 - 19.10.2010 usnesení z 77. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


01.10.2010 - 18.10.2010 veřejná vyhláška, zahájení územního řízení, Telefonica - MěÚ Šluknov


01.10.2010 - 17.10.2010 usnesení z 76. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


30.09.2010 - 17.10.2010 oznámení o době a místě konání voleb do ZM - Město Velký Šenov


20.09.2010 - 17.10.2010 svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Město Velký Šenov


15.09.2010 - 17.10.2010 jmenování členů okrskové volební komise - Město Velký Šenov


15.09.2010 - 30.09.2010 veřejná vyhláška, oznámení zahájení řízení, kanalizační přípojka - MěÚ Šluknov


03.09.2010 - 17.10.2010 jmenování zapisovatele OVK - p.Zelená - Město Velký Šenov


31.08.2010 - 17.10.2010 zápis z losování pořadí volebních stran - Město Velký Šenov


31.08.2010 - 17.10.2010 stanovení počtu a sídla volebník okrsků - Město Velký Šenov  


24.08.2010 - 17.10.2010 rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Velký Šenov - Městský úřad Velký Šenov


16.08.2010 - 17.10.2010 minimální počet členů okrskové volební komise - Město Velký Šenov


22.07.2010 - 17.10.2010 zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. - Město Velký Šenov


21.07.2010 - 17.10.2010 oznámení o počtu členů ZM pro volební období 2010 - 2014 - Město Velký Šenov


04.10.2010 - 12.10.2010 pozvánka na zasedání Zastupitelstva města dne 11.10.2010 - Město Velký Šenov


25.09.2010 - 08.10.2010 ČEZ distribuce - oznámení o přerušení dodávky ele. - ČEZ distribuce


22.09.2010 - 07.10.2010 oznámení o uložení písemnosti, Miroslav Pelíšek - Celní úřad Děčín


16.09.2010 - 01.10.2010 záměr č.31 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


16.09.2010 - 01.10.2010 záměr č.30 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


16.09.2010 - 01.10.2010 záměr č.29 na změnu územního plánu - Město Velký Šenov


16.09.2010 - 01.10.2010 záměr č.28 na změnu územního plánu - Město Velký Šenov


16.09.2010 - 01.10.2010 záměr č.27 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


16.09.2010 - 01.10.2010 dodatek č.1 k zadávací dokumentaci, rozhlas - Město Velký Šenov


07.09.2010 - 30.09.2010 zadávací dokumentace "Protipovodňová ochrana města Velký Šenov, ROZHLAS - Město Velký Šenov


02.09.2010 - 01.10.2010 výběrové řízení - poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" - Město Velký Šenov


09.09.2010 - 29.09.2010 výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace, ČOV - ČOV Vilémov a.s.


10.09.2010 - 27.09.2010 oznámení o volném bytu v čp. 437 - Město Velký Šenov


08.09.2010 - 23.09.2010 usnesení z 50.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


26.08.2010 - 10.09.2010 usnesení z 75. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


13.08.2010 - 13.09.2010 nabídka pozemků k prodeji a textová část - Pozemkový fond ČR


19.08.2010 - 03.09.2010 oznámení o dokrytí pozemního signálu  TV - České radiokomunikace


19.08.2010 - 03.09.2010 oznámení o volných bytech v u. Salmovská 22 - Město Velký Šenov


30.07.2010 - 31.08.2010 informace o zrušení vodoprávních úřadů - pověřených obecních úřadů - Městský úřad Rumburk


29.07.2010 - 30.08.2010 stanovení záplavového území vodní toku Mikulášovický potok - Krajský úřad Ústeckého kraje (podrobné informace a mapy jsou k dispozici na MěÚ Velký Šenov, odbor VaŽP,M) 


19.08.2010 - 27.08.2010 oznámení o uzavření MěÚ Velký Šenov dne 25.8.2010 - Město Velký Šenov


11.08.2010 - 26.08.2010 přerušení dodávky elektrické energie - ČEZ


09.08.2010 - 24.08.2010 Věštník Ústeckého kraje - Ústecký kraj  


09.08.2010 - 25.08.2010 usnesení z 74.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


05.08.2010 - 20.08.2010 veřejná vyhláška o doručení, Břoušková Ivana roč. 1947 - Okresní soud v Děčíně


30.07.2010 - 16.08.2010 oznámení o volném bytě v čp. 583, Leopoldka (DPS) - Město Velký Šenov


29.07.2010 - 13.08.2010 dražební vyhláška - Okresní soud Děčín


28.07.2010 - 13.08.2010 výzva zájemncům k předložení cenové nabídky na tisk Šenovských novin - Město Velký Šenov


11.05.2010 - 11.08.2010 zveřejnění pozemku určených k převodu - Pozemkový fond ČR


21.07.2010 - 05.08.2010 dražební vyhláška - Okresní soud Děčín


12.07.2010 - 20.07.2010 pozvánka na 49. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


12.07.2010 - 27.07.2010 záměr č. 26 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


12.07.2010 - 27.07.2010 záměr č. 25 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


12.07.2010 - 27.07.2010 záměr č. 24 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


12.07.2010 - 27.07.2010 záměr č. 23 na pronájem nebytových prostor - Město Velký Šenov


12.07.2010 - 27.07.2010 záměr č. 22 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


08.07.2010 - 23.07.2010 usnesení z 48. zasedání Zastupitelstva města - město Velký Šenov


08.07.2010 - 23.07.2010 oznámení o volných bytech v č.p. 22, č.p. 127, č.p. 187 a č.p. 323 v majetku města Velký Šenov - Město Velký Šenov


01.07.2010 - 16.07.2010 usnesení z 72. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


14.06.2010 - 14.07.2010 nabídka pozemků k náhradním restitucím, textová část zde - Pozemkový fond ČR


28.06.2010 - 13.07.2010 záměr na pronájem pozemku v k.ú. Velký Šenov - Město Velký Šenov


28.06.2010 - 13.07.2010 záměr na pronájem pozemku v k.ú. Staré Hraběcí - Město Velký Šenov


28.06.2010 - 13.07.2010 záměr na pronájem nebytových prostor v č.p.22 - Město Velký Šenov


17.06.2010 - 02.07.2010 usnesení z 71. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


21.06.2010 - 29.06.2010 Pozvánka na 48.zasedání zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


16.06.2010 - 01.07.2010 opatření obecné povahy č. 1/2010, změna ÚPNS - Obec Vilémov


16.06.2010 - 01.07.2010 veřejná vyhláška, změna ÚPNS - Obec Vilémov


14.06.2010 - 29.06.2010 oznámení o volném bytu Salmovská č.p. 22 - Město Velký Šenov


14.06.2010 - 29.06.2010 oznámení o volném bytu Brtnická č.p. 127 - Město Velký Šenov


11.06.2010 - 28.06.2010 zveřejnění závěrečného účtu města Velký Šenov za rok 2010 - Město Velký Šenov


28.05.2010 - 28.06.2010 zveřejnění pozemků určených k převodu, textová část - Pozemkový fond ČR


20.04.2010 - 30.06.2010 výběrové řízení 1.kolo, k poskytnutí půjčky z "Fonfu rozvoje bydlení a ŽP pro rok 2010 - Město Velký Šenov


09.06.2010 - 24.06.2010 veřejná vyhláška o uložení písemnosti, Martin Girga - Celní úřad Děčín


09.06.2010 - 24.06.2010 oznámení o volném bytu v Domě s pečovatelskou službou - Město Velký Šenov


08.06.2010 - 23.06.2010 veřejná vyhláška, Roman Kyselo nar. 1969 - Finanční úřad Rumburk


04.06.2010 - 21.06.2010 usnesení okresního soudu v Děčíně, Knibbiche s.r.o - Okresní soud Děčín


02.06.2010 - 17.06.2010 usnesení z 70. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


01.06.2010 - 16.06.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 187 - Město Velký Šenov


26.05.2010 - 17.06.2010 opakovaná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - ČOV Vilémov a.s


31.05.2010 - 15.06.2010 usnesení z 69. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


28.05.2010 - 14.06.2010 záměr na změnu územního plánu (ÚPNSÚ) - Město Velký Šenov


28.05.2010 - 14.06.2010 záměr na prodej pozemku z vlastnictví města - Město Velký Šenov


28.05.2010 - 14.06.2010 záměr na prodej pozemku z vlastnictví města - Město Velký Šenov


24.05.2010 - 08.06.2010 záměr č.15 na pronájem pozemku - Město Velký Šenov


24.05.2010 - 08.06.2010 záměr č.14 na pronájem nebytových prostor - Město Velký Šenov


19.05.2010 - 11.06.2010 výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, Výstavba šaten a zázemí fotbalového hřiště Velký Šenov - TJ SK Velký Šenov


20.05.2010 - 04.06.2010 oznámení o volných bytech v ul. Brtnické č.p.127 a ul.Leopoldovské č.p.9 - město Velký Šenov


20.05.2010 - 04.06.2010 veřejná vyhláška o uložení zásilky, Zdeněk Figura r.1976 - Finanční úřad Ústí nad Labem


20.05.2010 - 04.06.2010 usnesení z 47. zasedání Zastupitelstva Velký Šenov - Město Velký Šenov


19.05.2010 - 03.06.2010 veřejná vyhláška o uložení písemnosti, Klára Somalíková - MěÚ Velký Šenov


14.05.2010 - 31.05.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 380 - Město Velký Šenov


14.05.2010 - 31.05.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 22, Salmovská - Město Velký Šenov


13.05.2010 - 28.05.2010 usnesení z 68. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


12.05.2010 - 31.05.2010 výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu, "Kanalizace a vodovod Leopoldka - 14 TI Velký Šenov" - Město Velký Šenov


12.05.2010 - 31.05.2010 oznámení o době a místě konání voleb, Volby do PS ČR 2010 - Město Velký Šenov


17.04.2010 - 31.05.2010 jmenování zapisovatele  okrskové volební komise - Město Velký Šenov


13.04.2010 - 31.05.2010 stanovení počtu a sídla volebních okrsků, Volby do PS ČR 2010 - Město Velký Šenov


29.03.2010 - 31.05.2010 volby do PSČR, stanovení minimálního počtu členů okr. vol. komise - Město Velký Šenov


26.02.2010 - 27.05.2010 oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Pozemkový fond ČR


11.05.2010 - 26.05.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 22, ul. Salmovská - Město Velký Šenov


11.05.2010 - 26.05.2010 oznámení o volném bytu ul.Leopoldovská č.p. 9 - Město Velký Šenov


10.05.2010 - 25.05.2010 oznámení o volném bytě v č.p. 22, ul. Salmovská - Město Velký Šenov


12.05.2010 - 20.05.2010 doplnění výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, "Tendrová dokumentace investiční akce ČOV Vilémov - úprava a optimalizace čištění" - ČOV Vilémov a.s. 


10.05.2010 - 18.05.2010 pozvánka na 47.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


05.05.2010 - 20.05.2010 veřejná vyhláška o doručení, Milan Petrla - MěÚ Rumburk


05.05.2010 - 20.05.2010 veřejná vyhláška o doručení, Milan Petrla - Celní úřad Liberec


30.04.2010 - 19.05.2010 oznámení o uložení doporučené zásilky, Jan Zajac r.1961 - JuDr. Radim Kuchta


29.04.2010 - 20.05.2010 upozornění pro včelaře, postřik přípravkem CYPER 10EM - Lesy ČR


28.04.2010 - 19.05.2010 výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu - ČOV Vilémov a.s.


27.04.2010 - 13.05.2010 záměr č.13 na pronájem nebytových prostor v č.p. 22 - Město Velký Šenov


26.04.2010 - 11.05.2010 podmínky pro získání příspěvku na podporu sportu, kultury a volného času občanských sdružení - Město Velký Šenov


26.04.2010 - 11.05.2010 záměr č.12 na bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města - Město Velký Šenov


26.04.2010 - 11.05.2010 záměr č.11 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


26.04.2010 - 11.05.2010 záměr č.10 na prodej pozemku - Město Velký Šenov


26.04.2010 - 11.05.2010 záměr č.9 na změnu využití území - Město Velký Šenov


22.04.2010 - 10.05.2010 usnesení z 67. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


22.04.2010 - 10.05.2010 usnesení z 66. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


22.04.2010 - 10.05.2010 usnesení z 46. zasedání Zastupitelstva města - Město Velká Šenov


08.04.2010 - 10.05.2010 veřejná vyhláška, předpisný seznam vyměření daně z nemovitostí - Finanční úřad Rumburk


21.04.2010 - 06.05.2010 záměr č.8 na koupi pozemku p.p.č. 730/1 v k.ú. Velký Šenov - Město Velký Šenov


21.04.2010 - 06.05.2010 záměr č.7 na zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


21.04.2010 - 06.05.2010 záměr č.6 a zřízení úplatného věcného břemene - Město Velký Šenov


19.04.2010 - 04.05.2010 oznámení o volném bytě 1+1 (44m2),ul.Salmovská 22 - Město Velký Šenov


19.04.2010 - 04.05.2010 oznámení o volném bytě 1+0 (47m2),ul.Salmovská 22 - Město Velký Šenov


19.04.2010 - 04.05.2010 oznámení o volném bytě 1+2 (53m2), ul.Leopoldovská 380 - Město Velký Šenov


13.04.2010 - 28.04.2010 záměr č.5 na pronájem pozemku p.p.č. 821/1 v k.ú. Staré Hraběcí - Město Velký Šenov


12.04.2010 - 20.04.2010 pozvánka na 46. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


08.04.2010 - 23.04.2010 veřejná vyhláška, změna ÚPNS obce Vilémov - Měú Rumburk


26.03.2010 - 26.04.2010 nabídka pozemků určených k převodu , průvodní text zde - Pozemkový fond ČR


02.04.2010 - 19.04.2010 oznámení o uložení písemnosti, Roman Kyselo - Celní úřad Mělník


02.04.2010 - 19.04.2010 oznámení o uložení písemnosti, Miroslav Pelíšek - Celní úřad Děčín


02.04.2010 - 19.04.2010 návrh rozpočtu města Velký Šenov na rok 2010 - Město Velký Šenov


01.04.2010 - 16.04.2010 rozhodnutí rekonstrukce NN,DTS, ČEZ - MěÚ Šluknov


01.04.2010 - 16.04.2010 oznámení o volném bytu 2+1, ul. Vilémovská č.p.4 - Město Velký Šenov


31.03.2010 - 15.04.2010 usnesení z 65. zasedání Rady Města - Město Velký Šenov 


29.03.2010 - 13.04.2010 veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění dočasné stavby - MěÚ Šluknov


23.03.2010 - 07.04.2010 oznámení o volném bytu, 3+1(102 m2), Salmovská 22 - Město Velký Šenov


17.03.2010 - 01.04.2010 návrh rozpočtu DSO Sever na rok 2010 - Město Velký Šenov


17.03.2010 - 01.04.2010 oznámení o volném bytu 2+1, ul. Vilémovská č.p.4 - Město Velký Šenov


11.03.2010 - 26.03.2010 pravidla pro poskytnutí prostor Kulturního centra k pořádání kulturních a společenských akcí - Město Velký Šenov


05.03.2010 - 22.03.2010 oznámení o volném bytu 2+1 (69 m2)v č.p. 22 - Město Velký Šenov


05.03.2010 - 22.03.2010 oznámení o volném bytu 2+1 (55 m2)v č.p. 22 - Město Velký Šenov


05.03.2010 - 22.03.2010 oznámení o volném bytu 3+1 (102 m2)v č.p. 22 - Město Velký Šenov


05.03.2010 - 22.03.2010 záměr č.4 na pronájem pozemků v k.ú. Velký Šenov - Město Velký Šenov


03.03.2010 - 18.03.2010 usnesení z 64. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


02.03.2010 - 17.03.2010 záměr č.3 na změnu územního plánu - Město Velký Šenov


01.03.2010 - 16.03.2010 usnesení z 45. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


01.03.2010 - 16.03.2010 oznámení o uložení písemnosti, Miroslav Pelíšek - Celní úřad Plzeň


26.02.2010 - 15.03.2010 oznámení o uložení písemnosti, Miloslav Besperát - Finanční úřad Mělník


24.02.2010 - 11.03.2010 veřejná vyhláška, opravné rozhodnutí 2 - MěÚ Rumburk


24.02.2010 - 11.03.2010 veřejná vyhláška, opravné rozhodnutí - MěÚ Rumburk


19.02.2010 - 08.03.2010 výroční zpráva o informací dle z. 106/1999 Sb. - Město Velký Šenov


17.02.2010 - 04.03.2010 zahájení územního řízení, rekonstrukce NN, ČEZ - MěÚ Šluknov


16.02.2010 - 03.03.2010 usnesení z 63. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


15.02.2010 - 02.03.2010 Veřejná vyhláška, veřejné projednání konceptu ÚP - Staré Křečany


12.02.2010 - 01.03.2010 veřejná vyhláška, zahájení územního řízení, Vodafone - MěÚ Šluknov


10.02.2010 - 26.02.2010 nabídkové řízení na kácení dřevin v majetku města - Město Velký Šenov


16.02.2010 - 25.02.2010 pozvánka na 45. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov 


22.01.2010 - 22.02.2010 veřejná nabídka pozemků k náhradní restituci - Pozemkový fond ČR


25.01.2010 - 09.02.2010 usnesení z 62. Rady města - Město Velký Šenov


25.01.2010 - 09.02.2010 usnesení z 44. Zastupitelstva města  - Město Velký Šenov


18.01.2010 - 02.02.2010 veřejná vyhláška o doručení, Marcela Adámková r.1975 - Finanční úřad Rumburk


13.01.2010 - 28.01.2010 oznámení o volném bytě ul. Leopoldovská č.p.9 - Měú Velký Šenov


13.01.2010 - 21.01.2010 pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


08.01.2010 - 25.01.2010 veřejná vyhláška, o uložení písemnosti, František Skyva - Městský úřad Velký Šenov


05.01.2010 - 20.01.2010 oznámení o volném bytu v majetku města Velký Šenov - Město Velký Šenov


04.01.2010 - 19.01.2010 záměr č.2 na bezúplatný pronájem pozemku - Město Velký Šenov


04.01.2010 - 19.01.2010 záměr č.1 na zřízení úplatného břemene - Město Velký Šenov


Kalendář akcí

Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny
Odpady v obci


Od října bude zahájen „zimní svoz směsného komunálního odpadu“. Znamená to, že popelnice s kombinovanými (žlutými) známkami budou sváženy každý týden (úterý).

 

Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 30.09.2019
Pondělí 14.10.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Sobota 28.09.2019
zavřeno - státní svátek

Úterý 01.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 03.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 05.10.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 08.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 10.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 12.10.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov