Archiv 2009

vyvěšení - sejmutí - obsah včetně odkazu na dokument - zdroj


30.12.2009 - 14.01.2010 Usnesení z 43. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


30.12.2009 - 14.01.2010 Usnesení z 61. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


21.12.2009 - 05.01.2010 Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


15.12.2009 - 31.12.2009 kolaudační rozhodnutí, kanalizač. přípojky stoka A - MěÚ Šluknov


07.12.2009 - 22.12.2009 rozhodnutí, prodloužení lhůty, kanalizace Velký Šenov - Měú Rumburk


23.12.2009 - 31.12.2009 Pozvánka na 43.zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


21.09.2009 - 21.12.2009 oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR


09.12.2009 - 17.12.2009 pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


04.12.2009 - 21.12.2009 záměr č. 39 na zřízení zástavního práva majetku - Město Velký Šenov


04.12.2009 - 21.12.2009 nabídkové řízení na kácení a prořez dřevin - Město Velký Šenov


04.12.2009 - 21.12.2009 veřejná vyhláška, územní rozhodnutí, Václav Šlehofer - Měú Šluknov


01.12.2009 - 16.12.2009 rozhodnutí nepřiznat příspěvek na živobytí, Eva Siváková - Měú Šluknov


01.12.2009 - 16.12.2009 záměr č. 38 na pronájem pozemku - Měú Velký Šenov


30.11.2009 - 15.12.2009 záměr č. 37 na prodej pozemku - Měú Velký Šenov


30.11.2009 - 15.12.2009 záměr č. 36 na směnu pozemků - Měú Velký Šenov


30.11.2009 - 15.12.2009 záměr č. 35 na změnu ÚPNSÚ - Měú Velký Šenov


30.11.2009 - 15.12.2009 návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 - Krajský úřad Ústeckého kraje


30.11.2009 - 15.12.2009 oznámení o volném bytě v č.p. 376, ulice Vilémovská - Měú Velký Šenov


06.11.2009 - 16.12.2009 obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR - Pozemkový fond České republiky27.11.2009 - 14.12.2009 usnesení Zastupitelstva města ze dne 25.11.2009 - MěÚ Velký Šenov


27.11.2009 - 14.12.2009 záměr na pronájem nebytových prostor čp. 323 - MěÚ Velký Šenov


25.11.2009 - 11.12.2009 veřejná vyhláška (prodloužení lhůty dokončení stavby) - Městský úřad Šluknov


26.11.2009 - 11.12.2009 Příloha k OZV 2/2004 a 2/2009 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - příloha č. 4 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - příloha č. 3 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - příloha č. 1-2 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - Město Velký Šenov


26.11.2009 - 11.12.2009 veřejná vyhláška (uložení písemnosti - Žezulka J.) - Finanční úřad Praha-západ


26.11.2009 - 11.12.2009 usnesení Rady města ze dne 23.11.2009 - MěÚ Velký Šenov


20.11.2009 - 07.12.2009 oznámení o uložení písemnosti, Milan Petrla - Celní úřad Děčín


18.11.2009 - 26.11.2009 pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


13.11.2009 - 30.11.2009 veřejná vyhláška o uložení písemnosti, Rychtarik Ivan - MěÚ Velký Šenov


13.11.2009 - 30.11.2009 oznámení o uložení písemnosti, Jan Zajac - Celní úřad Praha


04.11.2009 - 25.11.2009 veřejná vyhláška - oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Městský úřad Šluknov


02.11.2009 - 23.11.2009 oznámení o volném bytě v č.p.9 ve vlastnictví města Velký Šenov - MěÚ Velký Šenov


23.10.2009 - 23.11.2009 veřejná vyhláška o prodloužení lhůty k dokončení stavby, kanalizace a vodovod Velký Šenov - Městský úřad Rumburk


23.10.2009 - 23.11.2009 nabídka pozemků k náhradním restitucím - Pozemkový fond ČR


05.11.2009 - 23.11.2009 záměr na pronájem nebytových prostor - Městský úřad Velký Šenov


05.11.2009 - 20.11.2009 výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ve Velkém Šenově - Město Velký Šenov


02.11.2009 - 18.11.2009 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


02.11.2009 - 18.11.2009 usnesení z 58. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


02.11.2009 - 19.11.2009 záměr na prodej stavby a pozemků z vlastnictví Města Velký Šenov - Městský úřad Velký Šenov


02.11.2009 - 19.11.2009 záměr na zřízení úplatného věcného břemene - Městský úřad Velký Šenov


02.11.2009 - 19.11.2009 záměr na prodej pozemků z vlastnictví Města Velký Šenov - Městský úřad Velký Šenov


02.11.2009 - 19.11.2009 záměr na změnu územního plánu (ÚPNSÚ) - Městský úřad Velký Šenov


02.11.2009 - 23.11.2009 oznámení o volném bytu ve vlastnictví Města Velký Šenov k pronajmutí - Měststký úřad Velký Šenov


23.09.2009 - 16.11.2009 výzva k ořezání zeleně - ČEZ 


23.10.2009 - 09.11.2009 záměr na bezúplatné užívání staveb technického vybavení - Městský úřad Velký Šenov


23.10.2009 - 09.11.2009 oznámení zahájení územního řízení, Václav Šlehofer - Městský úřad Šluknov


23.10.2009 - 09.11.2009 usnesení z 57. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


21.10.2009 - 05.11.2009 oznámení o uložení písemnosti, Ivan Rychtarik - Městský úřad Velký Šenov


19.10.2009 - 27.10.2009 pozvánka na 40.zasedání Zastupitelstva - Město Velký Šenov


16.10.2009 - 02.11.2009 oznámení o zahájení řízení, kanalizační a vodovodní přípojky - Městský úřad Šluknov


16.10.2009 - 02.11.2009 oznámení o uložení písemnosti, Jan Zajac - Celní úřad Praha


16.10.2009 - 02.11.2009 oznámení o uložení písemnosti, Ivan Rychtarik - Městský úřad Velký Šenov


08.10.2009 - 23.10.2009 usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


07.10.2009 - 22.10.2009 oznámení o uložení písemnosti, Nepomucký Marek - Městský úřad Moravské Budějovice


02.10.2009 - 21.10.2009 oznámení o volném bytu v DPS - Městský úřad Velký Šenov


02.10.2009 - 19.10.2009 oznámení o uložení písemnosti, Petrla Milan - Celní úřad Ústí nad Labem


02.10.2009 - 21.10.2009 oznámení o volném bytě v č.p.9 - Městský úřad Velký Šenov


20.07.2009 - 21.10.2009 oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond České republiky


29.09.2009 - 14.10.2009 záměr na koupi pozemku - Městský úřad Velký Šenov


29.09.2009 - 14.10.2009 záměr na prodej pozemků - Městský úřad Velký Šenov


25.09.2009 - 12.10.2009 usnesení z 56. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


23.09.2009 - 08.10.2009 usnesení z 55. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


23.09.2009 - 08.10.2009 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstvo města - Město Velký Šenov


25.09.2009 - 06.10.2009 pozvánka na 39. zasedání ZM Velký Šenov - Město Velký Šenov


21.09.2009 - 01.10.2009 oznámení o uzavření MěÚ Velký Šenov dne 30.09.2009 - MěÚ Velký Šenov


04.09.2009 - 30.09.2009 oznámení o volném bytě k pronájmu v č.p. 380 - Městský úřad Velký Šenov


14.09.2009 - 22.09.2009 pozvánka na 38.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


07.09.2009 - 22.09.2009 usnesení z 37.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


07.09.2009 - 21.09.2009  rozhodnutí o uzavření náměstí ve Velkém Šenově dne 19.9.2009 - Měú Rumburk


28.08.2009 - 12.10.2009 stanovení minimálního počtu členů volební komise - Město Velký Šenov


19.08.2009 - 15.09.2009 rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III/26518 - MěÚ Rumburk


27.08.2009 - 11.09.2009 usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


27.08.2009 - 11.09.2009 veřejná vyhláška, Tomáš Provazník nar. 1961 - Finanční úřad Rumburk


26.08.2009 -  10.09.2009 záměr č. 25 na prodej pozemků - Městský úřad Velký Šenov


26.08.2009 - 10.09.2009 usnesení z 53.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


26.08.2009 - 10.09.2009 veřejná vyhláška, rozhodnutí, VO Město Velký Šenov - Městský úřad Šluknov


24.08.2009 - 08.09.2009 veřejná vyhláška , GT Marketing s.r.o. - Finanční úřad Rumburk


07.09.2009 - 11.09.2009 rozhodnutí o uzavření přejezdu v Mikulášovicích - Měú Rumburk


07.09.2009 - 11.09.2009 rozhodnutí o uzavření přejezdu v Mikulášovicích - Měú Rumburk


04.09.2009 - 12.10.2009 jmenování zapisovatele, volby 2009 - Město Velký Šenov


09.09.2009 - 12.10.2009 stanovení počtu a sídla volebních okrsků - Město Velký Šenov


07.08.2009 - 07.09.2009 nabídka pozemků určených k prodeji, informace - Pozemkový fond ČR


20.08.2009 - 04.09.2009 oznámení o uložení, Marina Kuka - Celní úřad Praha


26.08.2009 - 03.09.2009 pozvánka na 37.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


17.08.2009 - 01.09.2009 Usnesení z 52. zasedání Rady města - Město Velký Šenov


17.08.2009 - 01.09.2009 veřejná vyhláška, Čunát Petr - Finanční úřad Rumburk


19.05.2009 - 19.08.2009 oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR


17.08.2009 - 25.08.2009 pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


10.08.2009 - 24.08.2009 oznámení o volném bytu v Domě s pečovatelskou službou - Město Velký Šenov 


30.07.2009 - 14.08.2009 veřejná vyhláška, VIKTOR s.r.o v likvidaci - Finanční úřad Rumburk


27.07.2009 - 11.08.2009 záměr č. 24 na zřízení úplatného věcného břemene - Městský úřad Velký Šenov


24.07.2009 - 08.08.2009 oznámení o zahájení řízení, Město Velký Šenov - Městský úřad Šluknov


24.07.2009 - 08.08.2009   veřejná vyhláška (oznámení o uložení písemnosti - Šenovské truhlářství spol. s r.o.) - Finanční úřad Rumburk


24.07.2009 - 08.08.2009   veřejná vyhláška (oznámení) - Městský úřad Šluknov


15.07.2009 - 30.07.2009   veřejná vyhláška (oznámení) - Městský úřad Šluknov


13.07.2009 - 28.07.2009   oznámení o uložení písmnosti, Zdenek Hochla - Celní úřad Ustí nad Labem


13.07.2009 - 28.07.2009  oznámení o uložení písemnosti, Zdenek Hochla - Celní úřad Ústí nad Labem


08.07.2009 - 23.07.2009  oznámení o uložení písemnosti, Marian Kuka - Celní úřad Praha


07.07.2009 - 22.07.2009 Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


02.07.2009 - 17.07.2009 záměr na koupi pozemku - MěÚ Velký Šenov


02.07.2009 - 17.07.2009 záměr na prodej pozemku - MěÚ Velký Šenov


02.07.2009 - 17.07.2009 záměr na prodej stavby - MěÚ Velký Šenov


02.07.2009 - 17.07.2009 záměr na zřízení úplatného věcného břemene - MěÚ Velký Šenov


01.07.2009 - 16.07.2009 veřejná vyhláška Kle-Ne spol. s.r.o - Finanční úřad Rumburk


30.06.2009 - 27.07.2009  vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice správce kulturního centra města Velký Šenov - Město Velký Šenov  


25.0 6.2009 - 10.07.2009 oznámení o provádění průzkumu - ADAM, Renáta Šimová, Přerov


24.06.2009 - 09.07.2009 veřejná vyhláška o doručení, Marian Kuka - Finanční úřad


24.06.2009 - 09.07.2009 usnesení z 50.zasedání RM Velký Šenov - Město Velký Šenov


24.06.2009 - 09.07.2009 oznámení o doručení písemnosti, Marian Kuka - Celní úřad Mělník


19.06.2009 - 06.07.2009 veřejná vyhláška Jiří Figura - Finanční úřad Rumburk 


19.06.2009 - 06.07.2009 veřejná vyhláška o doručení, Milan Loučka - MěÚ Rumburk


18.06.2009 - 03.07.2009 záměr č.17 na prodej pozemku - MěÚ Velký Šenov


17.06.2009 - 02.07.2009 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


10.06.2009 - 25.06.2009 veřejná vyhláška, rozhodnutí, ČEZ distribuce - MěÚ Šluknov


09.06.2009 - 24.06.2009 závěrečný účet DSO SEVER 2009 - DSO SEVER


09.06.2009 - 24.06.2009 usnesení z 49. zasedání Rady města - Město Velký Šenov 


05.06.2009 - 24.06.2009 závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2008 - Krajský úřad Ústeckého kraje


08.06.2009 - 23.06.2009 záměr č. 16 na pronájem pozemku - MěÚ Velký Šenov


05.06.2009 - 22.06.2009 oznámení o uložení písemnosti, Vojtěch  Kaško - Celní úřad Praha


05.06.2009 - 22.06.2009 veřejná vyhláška, Šenovské truhlářství s.r.o - Finanční úřad Rumburk


04.06.2009 - 19.06.2009 oznámení o volném bytě č.p. 423 ve vlastnictví města - MěÚ Velký Šenov


26.05.2009 - 10.06.2009 usnesení z 48. zasedání Rady města Velký Šenov - Město Velký Šenov


22.05.2009 - 08.06.2009 závěrečný účet města Velký Šenov - Město Velký Šenov


21.05.2009 - 08.06.2009 oznámení o době a místě konání voleb -Město Velký Šenov


13.05.2009 - 08.06.2009 jmenování člena okrskové volební komise, p.Svoboda - Město Velký Šenov


12.05.2009 - 08.06.2009 jmenování člena okrskové volební komise, p.Pánková - Město Velký Šenov


12.05.2009 - 08.06.2009 jmenování člena okrskové volební komise, p.Frusová - Město Velký Šenov


12.05.2009 - 08.06.2009 jmenování člena okrskové volební komise, p.Vykoukal - Město Velký Šenov


24.04.2009 - 08.06.2009 jmenování zapisovatele volební komise pro volby do EP - Město Velký Šenov


20.04.2009 - 08.06.2009 stanovení volebního okrsku pro volby do EP - Město Velký Šenov


03.04.2009 - 08.06.2009 stanovení členů počtu členů volební komise pro volby do EP - Město Velký Šenov


20.05.2009 - 04.06.2009 oznámení o doručení písemnosti - MěÚ Velký Šenov


20.05.2009 - 04.06.2009 oznámení o uložení písemnosti, Petr Borovka - Celní úřad Praha


18.05.2009 - 02.06.2009 záměr č. 15 na prodej stavby - MěÚ Velký Šenov


18.05.2009 - 02.06.2009 Usnesení z 33.zasedání Zastupitelstva města - Město Velký Šenov


13.05.2009 - 28.05.2009 záměr č. 14 na zřízení úplatného věcného břemene - MěÚ Velký Šenov


13.05.2009 - 28.05.2009 záměr č. 13 na koupi pozemku - MěÚ Velký Šenov


13.05.2009 - 28.05.2009 záměr č. 12 na prodej pozemků - MěÚ Velký Šenov


13.05.2009 - 18.05.2009 svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Město Velký Šenov


12.05.2009 - 27.05.2009 usnesení z 47. zasedání Rady města VElký Šenov - Město Velký Šenov


05.05.2009 - 20.05.2009 veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení, ČEZ distribuce - MěÚ Šluknov


04.05.2009 - 19.05.2009 pozastavení usnesení z 46.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


04.05.2009 - 19.05.2009 usnesení z 46.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


05.05.2009 - 12.05.2009 Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


20.04.2009 - 05.05.2009 veřejná vyhláška GT Marketing s.r.o - Finační úřad Rumburk


20.04.2009 - 05.05.2009 upozornění na provádění vakcinace lišek - MěÚ Rumburk


20.04.2009 - 05.05.2009 Usnesení z 45.zasedání Rady města - Město Velký Šenov


15.04.2009 - 06.05.2009 výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu "Technický a investiční dozor akce Kanalizace a vodovod Velký Šenov" - Město Velký Šenov


06.04.2009 - 04.05.2009 výběrové řízení k poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení a ŽP pro rok 2009 - Městský úřad Velký Šenov


06.04.2009 - 06.05.2009 nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - Pozemkový fond ČR


15.04.2009 - 30.04.2009 veřejná vyhláška o uložení písemností,Šenovské truhlářství spol. s.r.o - Finanční úřad Rumburk


14.04.2009 - 29.04.2009 oznámení o volném bytu v domě s pečovatelskou službou - Městský úřad Velký Šenov


10.04.2009 - 27.04.2009 usnesení z 32.zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - Město Velký Šenov


26.03.2009 - 27.04.2009 vyhláška o vyměření daně z nemovitostí - Finanční úřad Rumburk


08.04.2009 - 23.04.2009 záměr č.10 na zřízení úplatného věcného břemene - Městský úřad Velký Šenov


08.04.2009 - 23.04.2009 záměr č.8 na koupi pozemků - Městský úřad Velký Šenov


08.04.2009 - 23.04.2009 záměr č.7 na prodej pozemků - Městský úřad Velký Šenov


06.04.2009 - 22.04.2009 oznámení o volném bytu ve vlastnictví města Velký Šenov - Městský úřad Velký Šenov


01.04.2009 - 16.04.2009 oznámení o uložení písemnosti, Vojtěch Kaško - Celní úřad Praha


30.03.2009 - 14.04.2009 návrh rozpočtu DSO SEVER na rok 2009 - Městský úřad Velký Šenov


27.03.2009 - 13.04.2009 Usnesení z 44.zasedání Rady města - Městský úřad Velký Šenov


25.03.2009 - 01.04.2009 pozvánka na 32.zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov - MěÚ Velký Šenov


24.03.2009 - 08.04.2009 veřejná vyhláška o doručení písemnosti Mac Online s.r.o - Finanční úřad Rumburk


24.03.2009 - 08.04.2009 veřejná vyhláška o doručení písemnosti Knibbiche s.r.o - Finanční úřad Rumburk


24.03.2009 - 08.03.2009 návrh na zadání změny č.1 ÚPNSÚ Vilémov - MěÚ Rumburk


18.03.2009 - 02.04.2009 Usnesení z 43.zasedání Rady města - Městský úřad Velký Šenov 


17.03.2009 - 01.04.2009 návrh rozpočtu města Velký Šenov na  rok 2009 - Městský úřad Velký Šenov 


05.03.2009 - 20.03.2009 veřejná vyhláška Kaško Vojtěch nar. 1978 - Městský úřad Rumburk


04.03.2009 - 19.03.2009 veřejná vyhláška o doručení - Martin Bílý - Městský úřad Rumburk


02.03.2009 - 17.03.2009 záměr č.6 na pronájem pozemku - Městský úřad Velký Šenov


02.03.2009 - 17.03.2009 záměr č.5 na koupi pozemku - Městský úřad Velký Šenov


02.03.2009 - 17.03.2009 záměr č.4 na prodej pozemků - Městský úřad Velký Šenov


02.03.2009 - 17.03.2009 záměr č.3 na změnu územního plánu - Městský úřad Velký Šenov


02.03.2009 - 17.03.2009 záměr č.2 na zřízení úplatného věcného břemene - Městský úřad Velký Šenov


27.02.2009 - 16.03.2009 usnesení Rady města ze dne 19.2.2009 - Město Velký Šenov


27.02.2009 - 16.03.2009 usnesení Zastupitelstva města ze dne 23.2.2009 - Město Velký Šenov


25.02.2009 - 25.03.2009 výroční zpráva za rok 2008 dle z. č. 106/1999 Sb.- MěÚ Velký Šenov


Kalendář akcí

Přihlaste se

Z důvodu GDPR již není možno provozovat diskusi na webových stránkách města Velký Šenov.

Anketa

Zajímá nás co si myslíte, účastněte se pravidelně anket a pomozte nám vylepšovat naše město.

Kulturní centrum Velký Šenov
Šenovské noviny
Odpady v obci


Od října bude zahájen „zimní svoz směsného komunálního odpadu“. Znamená to, že popelnice s kombinovanými (žlutými) známkami budou sváženy každý týden (úterý).

 

Příští svoz separovaného odpadu a bioodpadu

Pondělí 30.09.2019
Pondělí 14.10.2019

***

Sběrný dvůr otevřen

Adresa: Šluknovská 600, Velký Šenov

Sobota 28.09.2019
zavřeno - státní svátek

Úterý 01.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 03.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 05.10.2019
od 8:00 do 12:00

Úterý 08.10.2019
od 8:00 do 12:00

Čtvrtek 10.10.2019
od 12:00 do 16:00

Sobota 12.10.2019
od 8:00 do 12:00

***

Motivační program v separaci odpadu

Svozová trasa pro tříděný odpad

Svozový kalendář odpadu pro rok 2019

***

 
Kovošrot

Adresa: Šluknovská (u č.p. 445) 407 78, Velký Šenov

Zimní otevírací doba:

pondělí, středa, pátek:

12:00-16:00 hod.

úterý, čtvrtek, sobota:

9:00-12:00 hod.

Výkup veškerého železa a barevných kovů, kompletních autovraků (provádí se ekologická likvidace vozidel), el. motorů, automotorů, katalyzátorů, počítačových desek a autobaterií.
Dále lze zde bezplatně odevzdat i veškerý elektroodpad (televizory, monitory, ledničky, tiskárny, baterie a další).

©Copyright město Velký Šenov | Email: nozar@velkysenov.cz | Telefon: 412 391 450 |

Rychlá navigace: Městský úřad | Úřední deska

město Velký Šenov